Kolędy na Huculszczyźnie

 

Kolęda gospodarzom
Krzyworównia, Moskaliłka

Ref.: Daj Boże. Dajże Wam Boże szczęścia, zdrowia. Gaździe z gaździną.
Oj dumny, pyszny, ty gospodarzu,
Ty gospodarzu, ty (imię),
Ty (imię), nasz kolędniku,
Nasz kolędniku, nasz przewodniku,
Nasz przewodniku, ty nasz berezo,
I razem z swoją tu gospodynią,
Tu gospodynią, tą (imię).
My dziś wam chcemy zakolędować,
Zakolędować i powinszować.

Kolęda gospodarzom
Krzyworównia, Moskaliłka

Nasz gospodarzu, sławny (imię),
Przybliż się do nas, do kolędników.
Nas Pan Bóg przysłał do twego domu,
Zakolędować i powinszować.
Oj wiemy, wiemy, który tu gazda.
U tego gazdy złocone wrota,
Gazdy podwórze jest srebrno-białe.
Czy mgła, czy woda na świat opadła,
Nie mgła, nie woda, to białe owce,
A za owcami, to trzej owczarze,
Oj idą, idą, trzy trąby niosą.
A święty Dymitr ma trąbę chytrą,
Święty Mikołaj ma trąbę złotą,
A święty Jerzy ma trąbę srebrną.
Oj jak zatrąbił ten święty Dymitr,
Ziemia zamarzła, na rzekach lody.
Oj jak zatrąbił święty Mikołaj,
To wszystkie góry wraz pobielały.
A jak zatrąbił ten święty Jerzy

Dla dziewczyny na wydaniu, która ma brata
Krzyworównia, Moskaliłka

Oj zasmuciły się góry, doliny,
Góry doliny, i połoniny,
Że żyto, pszenica wschodzić nie może,
Żyto, pszenica i inne zboże.
Tylko wyrosło zielone wino,
Zielone wino w górę wyrosło,
W górę wyrosło, modro zakwitło,

Modro zakwitło i obrodziło.
Pilnowała go grzeczna (imię),
Oj strzegła, strzegła, wustałkę859 szyła,
Wustałkę szyła, twardo zasnęła.
Przyleciał ku niej z daleka ptaszek,
Siadł na tym winie, zaczął jej śpiewać.
Pyszna (imię) się obudziła,
Się obudziła, chciała odgonić.
Idź precz ty ptaszku, ty tu nie siadaj,
Ty tu nie siadaj, wina nie zjadaj.
Bo tego wina mi dużo trzeba,
Bo mój braciszek będzie się żenił,
Więc mi potrzeba dużo wina,
Dużo wina na weselisko.

Bereźnica, Bubki, Centro
Ref.: Oj daj Boże
My kolędnicy usiądźmy rzędem,
Zakolędujmy zmarłym kolędę.
Zmarły (imię), jak żył na świecie,
Jak żył na świecie, chodził po świecie,
Chodził po świecie, oj był wesoły.
W jedną niedzielę tak zachorował,
Tak zachorował, druhowi powiedział.
Piękna (imię), córeczko moja,
Już tego chciałbym, umierać pora.
Umierać pora, ten świat opuszczać,
Oj trzeba sobie trumnę zbudować.
Trumnę zbudować, oj z czterech desek,
A za posłanie, spod hebla wiórek.
Sprowadźcie do mnie moje dziateczki,
Zwołajcie do mnie moich sąsiadów,
I zróbcie dla mnie z wosku trzy świeczki.
Piękna (imię) go usłuchała.
Jak usłuchała, wszystkich zwołała,
A jak zwołała, świeczki zrobiła.
Przy pierwszej świeczce Bóg duszę zabrał,
Przy drugiej świeczce ciało ubrali,
Przy trzeciej świeczce ciało zabrali.
Zasmuciła się wysoka góra.
Że nie zrodziła jedwabnej trawy,
Ale zrodziła trzy blade gwiazdy892,
Zabrali duszę z chaty na wieki.
Oj żona płacze – że gazdy nie ma,
Oj dzieci płaczą – że taty nie ma.
Zasmuciła się wysoka góra,
Że nie zrodziła jedwabnej trawy,
Ale zrodziła trzy blade gwiazdy,
Zabrali duszę z chaty na wieki.
Jak przyjechali święci anieli,
Święci anieli, na pięciu wozach,
Na pierwszym wozie są same krzyże,
Na drugim wozie są same świece,
Na trzecim wozie są głośne dzwony,
A na wóz czwarty zabrali duszę,

Na piątym wozie, anieli jadą.
Oj wiozą, wiozą, odprowadzają,
Jak przyjechali nad pierwszą wodę,
Dusza prosiła o swą rodzinę,
Jak przyjechali nad drugą wodę,
Dusza prosiła o przewiezienie.
Jak przyjechali w wspaniałe miasto,
Wspaniałe miasto, w Jerozolimę.
Same się cerkwie pootwierały,
Same się świece pozapalały,
I same dzwony dla nich zagrały,
I same dzwony się rozdzwoniły.
A aniołowie na Służbę stali,
Mszę odprawiali, Boga prosili.
Boga prosili, oj za duszyczkę.
Oj za duszyczkę, za (imię).
Aby ją Pan Bóg do Raju przyjął,
Do Raju przyjął, grzechy odpuścił.
[…]
Znak krzyża czynią, ręce krzyżują.
Ręce krzyżują, Ojcze nasz mówią,
Oj za duszyczkę, za (imię),
Aby ją Pan Bóg do Raju przyjął,
Do Raju przyjął, grzechy odpuścił.

Kolędy z książki : „Kolędowanie na Huculszczyźnie” , Kraków 2014 autorstwa dr Justyny Cząstki-Kłapyty.
Fotografie ze zbiorów autorki tekstu dr Justyny Cząstki-Kłapyty (etnomuzykolog, etnolog i antropolog kultury)
kolędnicy huculscy – kolędowanie nad grobami – Krzyworównia 2010
Kolędnicy z Zamagury – wykonanie kolęd zastilnych (za stołem) 2011 r
Gra na rogach i trembitach przed wykonwniem kolędy pljes Bukowiec 2011

 

Leave a comment